Geohydrologisch onderzoek en advies
WKO systemem
Hydrologische effectenstudies
Barrièrewerking
 
Bemalingsadvies
Infiltratie advies en drainage advies
Grondwatermonitoring / Grondwatermeetnetten: