Grondwatermonitoring / Grondwatermeetnetten:

Grondwatermonitoring is het proces van het meten en registreren van de waterstanden, waterkwaliteit en andere hydrologische kenmerken van grondwater. Er zijn verschillende methoden voor grondwatermonitoring, waaronder handmatige en telemetrische systemen.
Handmatige systemen voor grondwatermonitoring bestaan uit het regelmatig meten van de waterstand van grondwater met behulp van een waterpeilmeetstok. Deze metingen worden vaak handmatig genoteerd en gedeeld met de relevante instanties.
Telemetrische systemen voor grondwatermonitoring, daarentegen, maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals sensoren en dataloggers om de waterstanden en andere hydrologische kenmerken van grondwater te meten. Deze systemen kunnen automatisch gegevens verzamelen en doorsturen naar een centrale database, waardoor het proces van grondwatermonitoring efficiënter en nauwkeuriger wordt.
Grondwatermonitoring is van groot belang voor het beheer en bescherming van grondwaterbronnen, omdat het helpt om de hoeveelheid grondwater in een bepaald gebied te begrijpen en te voorspellen. Het helpt ook bij het identificeren van veranderingen in de waterstanden en kwaliteit van grondwater, die wijzen op problemen zoals overmatige ontginning of verontreiniging. Beide systemen, handmatige en telemetrische, hebben hun eigen voordelen en nadelen en worden vaak gecombineerd voor een nauwkeurigere en efficiëntere monitoring.
Buro Grondwater kan mee denken om effectieve en doelgerichte grondwatermonitoring netwerken te ontwerpen en advies te leveren. Verder kunnen we u ondersteunen bij deinterpretatie van de gegevens.