Infiltratie advies en drainage advies (Doorlatendheidsmetingen en infiltratieonderzoek)

Geohydrologisch onderzoek in het kader van infiltratieadvies en klimaatverandering richt zich op het begrijpen van hoe veranderingen in het klimaat invloed hebben op de waterhuishouding onder de grond en hoe deze kunnen worden aangepakt. Een van de grootste uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, is het veranderende patroon van neerslag. Er zijn meer intense neerslagbuien en langere perioden van droogte, wat kan leiden tot overstromingen en droogte.
Infiltratie onderzoek in het kader van klimaatverandering kan helpen om deze uitdagingen aan te pakken. Het doel is om regenwater efficiënter te laten infiltreren in de grond, zodat de beschikbaarheid van grondwater wordt vergroot en de kans op overstromingen wordt verminderd. Dit kan worden bereikt door het verbeteren van de bodemstructuur, het aanbrengen van infiltratievriendelijke landschapsarchitectuur en het opzetten van infiltratiesystemen.
Buro Grondwater kan dit soort onderzoeken op pakken door middel van het volgende:
  • Infiltratie evaluatie;
  • Begeleiding/uitvoering infiltratie proeven (dubbele ring infiltrometer, open-boorgatmethode (Porchet));
  • Herinrichting van wijken en particuliere eigendommen;
  • Effecten van regionale infiltratie voorzieningen;
  • Evaluatie van infiltratie op huidige grondwater regime
  • Ontwerp en dimensionering van gepaste infiltratie oplossingen per specifieke situatie/scenario.
Verder kan Buro grondwater verschillende infiltratie scenario uitkomsten testen en toetsen door middel van numerieke modellen. Hierdoor kan Buro Grondwater een gepaste dimensionering doorgeven.