WKO systemen

Warmte-koudeopslag (WKO)
WKO systemen, ook wel bekend als Warmte-Koude Opslag systemen, maken gebruik van de bodem om warmte of koude op te slaan voor later gebruik. Dit kan worden gedaan door middel van het onttrekken en infiltreren van grondwater (open systemen) of het circuleren van een vloeistof door een systeem van buizen of leidingen (gesloten systeem).
Een belangrijk voordeel van open WKO systemen is dat ze een relatief eenvoudige en kosteneffectieve manier zijn om warmte of koude op te slaan. De gebruikte grond of water is beschikbaar in overvloed en kan worden gebruikt zonder dat er een grote hoeveelheid energie nodig is. Daarnaast is de technologie bewezen en getest in veel praktische toepassingen en is er een groot aanbod van componenten beschikbaar.
Buro Grondwater kan onderzoek op pakken in het kader van een nieuw of bestaand WKO systeem op het gebied van geohydrologische verkenning, in kaart brengen van risico’s en mogelijkheden en ondersteuning bij het vergunnings proces.